Sản phẩm nổi bật

Pizza nhân bò phô mai
Pizza gà ớt xanh

234.000₫

267.000₫

Pizza gà ớt xanh

Bánh Torrija

50.000₫

60.000₫

Bánh Torrija

Cupcake cherry

40.000₫

50.000₫

Cupcake cherry

Bánh vani

50.000₫

60.000₫

Bánh vani

Bánh kem bạc hà

90.000₫

100.000₫

Bánh kem bạc hà

Bánh ngọt

30.000₫

Bánh ngọt

Chocolate nhân kem

Sản phẩm mới

Bánh Hamburger

30.000₫

35.000₫

Bánh Hamburger

Pizza thập cẩm

335.000₫

345.000₫

Pizza thập cẩm

Pizza zăm bông

340.000₫

350.000₫

Pizza zăm bông

Pizza gà ớt xanh

234.000₫

267.000₫

Pizza gà ớt xanh

Bánh Torrija

50.000₫

60.000₫

Bánh Torrija

Bánh vani

50.000₫

60.000₫

Bánh vani

Mochi kem tươi

Sản phẩm trong tuần

Bánh Torrija

50.000₫

60.000₫

Bánh Torrija

Bánh vani

50.000₫

60.000₫

Bánh vani

Cupcake chocolate

40.000₫

55.000₫

Cupcake chocolate

Bánh Hamburger

30.000₫

35.000₫

Bánh Hamburger

Pizza nhân bò phô mai
Pizza thập cẩm

335.000₫

345.000₫

Pizza thập cẩm

Pizza thịt hun khói

360.000₫

365.000₫

Pizza thịt hun khói

Chocolate nhân kem

Thương hiệu nổi bật